שלבי התוכנית ברשות

בחרו שלב לקבלת המסמכים המומלצים:

5

1

2

3

6

4

יישום

מיפוי תשתיות

מדידה והערכה

תוכנית עבודה ומדדי הצלחה

התקשרות חוזית

גיוס כוח אדם

הערכה ומדידה של תכניות התערבות - מתודלוגיית עבודה
גוינט אלכא, חברת קיימא

2020

אפיון דאשבורד למדידת אוריינות דיגיטלית
גוינט אלכא, חברת קיימא

2020

שימוש באינטרנט בחברה החרדית בזמן משבר הקורונה
מכון אסקריא

2020

מכרז להערכת ומדידת מיזם קהילות דיגיטליות
ג'וינט אלכא

2019

מודעת דרושים לגיוס מנהל/ת המיזם
גוינט אלכא

2020

מסמך ממליצים למנהל מיזם קהילות דיגיטליות
ג'וינט אלכא ומטה ישראל דיגיטלית

2020

שאלות מנחות ליום מיונים לתפקיד מנהל המיזם ברשות
ג'וינט-אלכא וישראל דיגיטלית

2020

שאלוני אוריינות דיגיטלית בקורסים במיקוד לאזרחים ותיקים
דידי בן שלום

2020

מצב הפער הדיגיטלי במזרח העיר
מכון ירושלים

2020

שאלון חסמים לשימוש דיגיטלי
חברת קיימא וג'וינט-אלכא

2020

פלייבוק קהילות דיגיטליות מתודלוגיית מדידה והערכה
חברת קיימא וג'וינט אלכא

2020

התערבויות ודרכי מדידה לקידום אוריינות דיגיטלית
פרופסור שיזף רפאלי

2020

נתוני שימוש gov.il בחברה הערבית
ממשל זמין

2020

אתרים וקורסים ללמידה מרחוק מותאם לתקופת הקורונה
ג'וינט-תבת

2020

מדריך לשימוש בזום לאזרח ותיק
hauser

2020

דיווח עצמי בידוד בית בערבית
הג'וינט-אלכא, מרכז עטא

2020

ערכה למנהלים - קורונה
משרד האוצר, אגף הדרכה

2020

מתווה למדידה והערכת מיזם קהילות דיגיטליות
קיימא והג'וינט-אלכא

2019

סקירה כללית ומודלים לקידום אוריינות דיגטלית
הג'וינט, אש"ל

2019

חסמים והזדמנויות בקידום אוריינות דיגיטלית
מטה ישראל דיגיטלית, שיתופים

2019

סקירה השוואתית של מודלים מהעולם
הג'וינט-אלכא

2019

אוריינות פיננסית
מטה ישראל דיגיטלית, חברת טאסק

2019

תכנית האוריינות הדיגיטלית לחברה הערבית
חברת טאסק

2016

תכנית אסטרטגית כללית לקידום האוריינות בישראל
חברת טאסק

2016

מודלים של אוריינות דיגיטלית
ג'וינט אש"ל

2019

מיפוי מרכזי החדשנות בישראל
מטה ישראל דיגיטלית

2018

מחקר לקידום האוריינות הדיגיטלית בחברה החרדית
מעוז

2018

הפער הדיגיטלי בחברה הערבית
איגוד האינטרנט הישראלי

2018

שימוש הדיגיטל ברשות הפלשתינית
הרשות הפלשתינית

2014

מגמות בצריכת שירותי הבנקאות
בנק ישראל

2018

מודל הפעלת מיזם קהילות דיגיטליות והמלצות למדידה והערכת המיזם
חברת טאסק

2018

תיק חפיפה למנהל/ת המיזם ברשויות
הג'וינט-אלכא

2019

מודל עבודה וניתוח רמות האוריינות הדיגיטלית
פורום אוריינות, ג'וינט ישראל

2019

קייס סטדי - חבל מודיעין
חבל מודיעין

2019

הפער הדיגיטלי בירושלים
ירושלים

2019

אפיון דאשבורד אוריינות דיגיטלית
גוינט אלכא, חברת קיימא

2020

מצגת סיכום ניסוי "סידורניק"
קיימא, גוינט אלכא

2020

הצגת מתודלוגיה וכלי מדידה והערכה
ג'וינט אלכא וחברת קיימא

2020

תיק חפיפה למנהלי המיזם
ג'וינט אלכא ומטה ישראל דיגיטלית

2020

תיק פרויקט לדוגמא למועמד לתפקיד מנהל המיזם
גוינט אלכא

2020

משימת בית למועמדים לתפקיד מנהל מיזם קהילות דיגיטליות ברשות
ג'וינט אלכא ומטה ישראל דיגיטלית

2020

אוריינות דיגיטלית במזרח ירושלים - נתונים ותמונת מצב
יאיר אסף-שפירא, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

2020

דוח החיים הדיגיטליים בתקופת הקורונה
בזק

2020

שאלון מיון לקורסים באוריינות דיגטלית
מחשבה טובה

2020

שאלון מיון בתחילת קורס אוריינות דיגיטלית
עמותת תפוח

2018

תהליך מדידה והערכה למיזם קהילות דיגיטליות והצגת PLAYBOOK
חברת קיימא וג'וינט-אלכא

2020

מדריך לשימוש בזום בערבית
ג'וינט אלכא

2020

שירות ממשלתי בימי קורונה - איך עושים את זה מהר ונכון
מטה ישראל דיגיטלית

2020

בקשת מענק לעסקים לתקופת הקורונה מתורגם לשפה הערבית
מרכז עטא

2020

טופס תשלום עבור דרכון/תעודת מעבר בערבית
הג'וינא-אלכא, מרכז עטא

2020

טופס רישום לשירות תעסוקה מתורגם לשפה הערבית
הג'וינט-אלכא, מרכז עטא

2020

סיכום פעילות מינהלת קהילות דיגיטליות לשנת 2019
הג'וינט-אלכא

2020

קידום אוריינות דיגיטלית בחברה החרדית מנקודת מבט של האזרח
הג'וינט-אלכא

2019

כלי למיפוי אוריינות דיגיטלית
פורום אוריינות דיגיטלית, הג'וינט

2019

מדריך לעבודה רב מגזרית לקידום אוריינות דיגיטלית
מטה ישראל דיגיטלית, שיתופים

2019

תכנית הערכה ומדידה ל 2020
הג'וינט-אלכא וחברת קיימא

2019

תכנית האוריינות הדיגיטלית לאזרחים ותיקים
חברת טאסק

2017

תכנית האוריינות הדיגיטלית לחברה החרדית
חברת טאסק

2016

תמצית מיזם קהילות דיגיטליות ואבני הדרך ברשות
הג'וינט-אלכא

2018

מה זה אוריינות דיגיטלית?
מטה ישראל דיגיטלית

2018

התכנית הדיגיטלית הלאומית של ישראל
מטה ישראל דיגיטלית

2017

סקירה בינלאומית לקידום הדיגיטל בעולם
חברת טאסק

2016

נתוני שימוש בדיגיטל
איגוד האינטרנט הישראלי

2018

כמה חרדים יש בישראל?
המכון הישראלי לדמוקרטיה

2018

נתוני שימוש בדיגיטל בישראל
בזק

2017

bast practist לפעילות בתחום האוריינות הדיגיטלית בישראל ובעולם
הג'וינט-אלכא

2019

מודל אוריינות דיגיטלית של האיחוד האירופי
האיחוד האירופי

2016

גאנט עבודה 2019
הג'וינט-אלכא

2019

קייס סטדי - בני ברק
בני ברק

2019

תובנות לאיך ללמד דיגיטל אזרחים ותיקים
ג'וינט אש"ל

2019