שלבי התוכנית ברשות

בחרו שלב לקבלת המסמכים המומלצים:

5

1

2

3

6

4

יישום

מיפוי תשתיות

מדידה והערכה

תוכנית עבודה ומדדי הצלחה

התקשרות חוזית

גיוס כוח אדם