ספריית ידע

מקרי בוחן

כללי

מדידה והערכה

כלי עבודה

רשות

בינלאומי

מגזר כללי

אזרחים ותיקים

החברה הערבית

החברה החרדית

 
הערכה ומדידה של תכניות התערבות - מתודלוגיית עבודה
גוינט אלכא, חברת קיימא 2020

אפיון דאשבורד למדידת אוריינות דיגיטלית
גוינט אלכא, חברת קיימא 2020

שימוש באינטרנט בחברה החרדית בזמן משבר הקורונה
מכון אסקריא 2020

מכרז להערכת ומדידת מיזם קהילות דיגיטליות
ג'וינט אלכא 2019

מודעת דרושים לגיוס מנהל/ת המיזם
גוינט אלכא 2020

מסמך ממליצים למנהל מיזם קהילות דיגיטליות
ג'וינט אלכא ומטה ישראל דיגיטלית 2020

שאלות מנחות ליום מיונים לתפקיד מנהל המיזם ברשות
ג'וינט-אלכא וישראל דיגיטלית 2020

שאלוני אוריינות דיגיטלית בקורסים במיקוד לאזרחים ותיקים
דידי בן שלום 2020

מצב הפער הדיגיטלי במזרח העיר
מכון ירושלים 2020

שאלון חסמים לשימוש דיגיטלי
חברת קיימא וג'וינט-אלכא 2020

מצורף במסמך סקר דיגיטלי לשימושכם

פלייבוק קהילות דיגיטליות מתודלוגיית מדידה והערכה
חברת קיימא וג'וינט אלכא 2020

התערבויות ודרכי מדידה לקידום אוריינות דיגיטלית
פרופסור שיזף רפאלי 2020

נתוני שימוש gov.il בחברה הערבית
ממשל זמין 2020

אתרים וקורסים ללמידה מרחוק מותאם לתקופת הקורונה
ג'וינט-תבת 2020

מדריך לשימוש בזום לאזרח ותיק
hauser 2020

דיווח עצמי בידוד בית בערבית
הג'וינט-אלכא, מרכז עטא 2020

ערכה למנהלים - קורונה
משרד האוצר, אגף הדרכה 2020

חוסר הודאות, השינוי בשגרת העבודה, הנפילה הכלכלית והריחוק החברתי מייצרים
אתגרים ניהוליים רבים.
המטרה המרכזית שלכם כמנהלים הנה לשמור ככל הניתן על רציפות תפקודית,
כלומר להמשיך לשמור ככל הניתן על שגרות עבודה מרכזיות תוך התאמתן למציאות
המשתנה.
בהמשך הערכה תמצאו כמה המלצות בסיסיות לניהול מיטבי בימים אלה.
הן תסייענה בבניית השגרה הראשונית.
להרחבה והדרכה על התמודדות עם מצבים ספציפיים, נשמח לסייע

מתווה למדידה והערכת מיזם קהילות דיגיטליות
קיימא והג'וינט-אלכא 2019

מתווה עבודה ראשוני לתהליך וצורת עבודה של מדידה והערכה למיזם

סקירה כללית ומודלים לקידום אוריינות דיגטלית
הג'וינט, אש"ל 2019

סקירה מושגית על אוריינות דיגיטלית, מודלים שונים שקיימים בעולם ונתונים ופרויקטים שקיימים בתחום. הסקירה נעשתה על ידי דידי בן שלום

חסמים והזדמנויות בקידום אוריינות דיגיטלית
מטה ישראל דיגיטלית, שיתופים 2019

סקירת ידע באמצעות השולחן העגול על החסמים, המוטיבציות וההזדמנויות לקידום אוריינות דיגיטלית לכל אוכלוסייה - חרדים, ערבים ואזרחים ותיקים

סקירה השוואתית של מודלים מהעולם
הג'וינט-אלכא 2019

סקירת פרויקטים ומודלים של התערבות בקידום אוריינות דיגיטלית מהעולם

אוריינות פיננסית
מטה ישראל דיגיטלית, חברת טאסק

קידום אוריינות פיננסית בישראל

תכנית האוריינות הדיגיטלית לחברה הערבית
חברת טאסק 2016

הצגת נתונים על מצב האוריינות של החברה הערבית ודרכי יישום ברמה האסטרטגית לקידום

תכנית אסטרטגית כללית לקידום האוריינות בישראל
חברת טאסק 2016

הצגת נתוני מצב האוריינות הדיגיטלית בישראל ודרכי יישום לקידום האוריינות בישראל

מודלים של אוריינות דיגיטלית
ג'וינט אש"ל 2019

סקירת מודלים של בריטניה, האיחוד האירופי וישראל

מיפוי מרכזי החדשנות בישראל
מטה ישראל דיגיטלית 2018

מיפוי לכל המרכזי החדשנות בישראל

מחקר לקידום האוריינות הדיגיטלית בחברה החרדית
מעוז 2018

מחקר והמלצות לפעולה לקידום האוריינות בחברה החרדית

הפער הדיגיטלי בחברה הערבית
איגוד האינטרנט הישראלי 2018

מחקר והצגת נתונים על הפער הדיגיטלי במגזר הערבי והמלצות ליישום

שימוש הדיגיטל ברשות הפלשתינית
הרשות הפלסטינית 2014

נתונים על השימוש הנעשה בדיגיטל ברשות הפלשתינית

מגמות בצריכת שירותי הבנקאות
בנק ישראל 2018

ניתוח נתוני שימוש דיגיטליים בשירותי הבנקאות

מודל הפעלת מיזם קהילות דיגיטליות והמלצות למדידה והערכת המיזם
חברת טאסק 2018

המלצות למודל הפעלה של המיזם וכן איך יראה מערך המדידה והערכה

תיק חפיפה למנהל/ת המיזם ברשויות
הג'וינט-אלכא 2019

מסמך מתכלל לכניסה לתפקיד של מנהל המיזם ברשויות

מודל עבודה וניתוח רמות האוריינות הדיגיטלית
פורום אוריינות, ג'וינט ישראל 2019

מודל עבודה בעברית של האיחוד האירופי וניתוח הרמות של האוריינות

קייס סטדי - חבל מודיעין
חבל מודיעין 2019

הצגת פעילות של חבל מודיעין בתחום האוריינות

הפער הדיגיטלי בירושלים
ירושלים 2019

ניתוח הפער הדיגיטלי בעיריית ירושלים

אפיון דאשבורד אוריינות דיגיטלית
גוינט אלכא, חברת קיימא 2020

מצגת סיכום ניסוי "סידורניק"
קיימא, גוינט אלכא 2020

הצגת מתודלוגיה וכלי מדידה והערכה
ג'וינט אלכא וחברת קיימא 2020

תיק חפיפה למנהלי המיזם
ג'וינט אלכא ומטה ישראל דיגיטלית 2020

מנהל/ת קהילה יקר/ה,
מברכים אותך על הצטרפותך לצוות המוביל של מיזם קהילות דיגיטליות.
המיזם פועל בשיתוף פעולה של מטה ישראל דיגיטלית, ג'וינט-אלכא והרשויות.
מסמך זה נועד לסייע לך להבין ולהכיר את המיזם, תכולת התפקיד, השותפים השונים וממשקי העבודה.
שמחים שהצטרפת אלינו ומאחלים לך הצלחה רבה בתפקיד!

תיק פרויקט לדוגמא למועמד לתפקיד מנהל המיזם
גוינט אלכא 2020

משימת בית למועמדים לתפקיד מנהל מיזם קהילות דיגיטליות ברשות
ג'וינט אלכא ומטה ישראל דיגיטלית 2020

אוריינות דיגיטלית במזרח ירושלים - נתונים ותמונת מצב
יאיר אסף-שפירא, מכון ירושלים למחקרי מדיניות 2020

דוח החיים הדיגיטליים בתקופת הקורונה
בזק 2020

שאלון מיון לקורסים באוריינות דיגטלית
מחשבה טובה 2020

שאלון מיון בתחילת קורס אוריינות דיגיטלית
עמותת תפוח 2018

תהליך מדידה והערכה למיזם קהילות דיגיטליות והצגת PLAYBOOK
חברת קיימא וג'וינט-אלכא 2020

מדריך לשימוש בזום בערבית
ג'וינט אלכא 2020

מדריך קצר למורים/ עובדי רשויות ואזרחים על שימוש בזום בשפה הערבית

שירות ממשלתי בימי קורונה - איך עושים את זה מהר ונכון
מטה ישראל דיגיטלית 2020

הצעות פרקטיות למתן שירות דיגיטלי בימי משבר, כתחליף לשירות פרונטלי מול פקיד

בקשת מענק לעסקים לתקופת הקורונה מתורגם לשפה הערבית
מרכז עטא 2020

הסבר על תהליך בקשת המענק לעסקים

טופס תשלום עבור דרכון/תעודת מעבר בערבית
הג'וינא-אלכא, מרכז עטא 2020

לינק לסרטון> https://did.li/VhZHw

טופס רישום לשירות תעסוקה מתורגם לשפה הערבית
הג'וינט-אלכא, מרכז עטא 2020

הטופס מתורגם לערבית. לינק להסבר על התהליך המלא כאן> https://did.li/ThZHw

סיכום פעילות מינהלת קהילות דיגיטליות לשנת 2019
הג'וינט-אלכא 2020

סיכום הפעולות המרכזיות שנעשו על ידי מינהלת קהילות דיגיטליות בג'וינט-אלכא וכן פירוט של הפעולות לשנת 2020

קידום אוריינות דיגיטלית בחברה החרדית מנקודת מבט של האזרח
הג'וינט-אלכא 2019

סקירת מטרות, צרכים ותסכולים מנקדות מבט של האזרח החרדי

כלי למיפוי אוריינות דיגיטלית
פורום אוריינות דיגיטלית, הג'וינט 2019

הנחיות ושאלות מנחות למיפוי האוריינות הדיגיטלית

מדריך לעבודה רב מגזרית לקידום אוריינות דיגיטלית
מטה ישראל דיגיטלית, שיתופים 2019

מתודולוגיית וכלי עבודה לקידום אוריינות דיגיטלית באופן רב מגזרי. המדריך נוצר במסגרת השולחן העגול הרב מגזרי לצמצום הפער הדיגיטלי שהוביל מטה ישראל דיגיטלית וארגון שיתופים

תכנית הערכה ומדידה ל 2020
הג'וינט-אלכא וחברת קיימא 2019

טיוטת תכנית עבודה עם אבני דרך מרכזיים למדידה והערכת התכנית

תכנית האוריינות הדיגיטלית לאזרחים ותיקים
חברת טאסק 2017

הצגת נתונים על מצב האוריינות של אזרחים ותיקים ודרכי יישום ברמה האסטרטגית לקידום

תכנית האוריינות הדיגיטלית לחברה החרדית
חברת טאסק 2016

הצגת נתונים על מצב האוריינות של החברה החרדית ודרכי יישום ברמה האסטרטגית לקידום

תמצית מיזם קהילות דיגיטליות ואבני הדרך ברשות
הג'וינט-אלכא 2018

הצגת עקרונות מרכזיים להפעלת המיזם, אבני דרך ברשות וחלוקת אחריות ותפקידים

מה זה אוריינות דיגיטלית?
מטה ישראל דיגיטלית 2018

ניתוח סט הכישורים של אוריינות דיגיטלית בארבעת תחומי העל - ניהול מידע, עריכת עסקאות ופתרון בעיות

התכנית הדיגיטלית הלאומית של ישראל
מטה ישראל דיגיטלית 2017

תכנית על של מדינת ישראל בתחום הדיגיטל

סקירה בינלאומית לקידום הדיגיטל בעולם
חברת טאסק 2016

בנצמארק בין מספר מדינות שמקדמות אוריינות דיגיטלית

נתוני שימוש בדיגיטל
איגוד האינטרנט הישראלי 2018

נתונים מתוך סקר שערך איגוד האינטרנט לשימושים הדיגיטליים השונים

כמה חרדים יש בישראל?
המכון הישראלי לדמוקרטיה 2018

שנתון החברה החרדית

נתוני שימוש בדיגיטל בישראל
בזק 2017

ניתוח נתוני שימוש הדיגיטל בישראל

bast practist לפעילות בתחום האוריינות הדיגיטלית בישראל ובעולם
הג'וינט-אלכא 2019

ניתוח פרויקטים מרכזיים שמקדמים אוריינות בישראל ובעולם

מודל אוריינות דיגיטלית של האיחוד האירופי
האיחוד האירופי 2016

מודל עבודה של האיחוד האירופי לקידום אוריינות דיגיטלית

גאנט עבודה 2019
הג'וינט-אלכא 2019

הצגת גאנט עבודה של מיזם קהילות דיגיטליות

קייס סטדי - בני ברק
בני ברק 2019

הצגת פעילות של עיריית בני ברק בתחום האוריינות

תובנות לאיך ללמד דיגיטל אזרחים ותיקים
ג'וינט אש"ל 2019

הצגת ניתוח תובנות של מיזם הדיגיטל עם אש"ל