הקמת אתר אנטרנט

נחנו לאגליקום לנפרחקום

הרעיון


הפרויקט הוא הקמת אתר אינטרנט , שנפרט בהמשך התוכנית , שהפעילות של האתר תתרכז ב 4 סוגי פעילות מרכזיות : שיווק מוצרים דרך האתר , שיווק ומכירת מוצרים שמייצרים אוכלוסיית וקהל יעד שברשות העמותה , מתן שירותים נלווים ושירותים קשורים להתפתחות דיגיטאלית , השלב האחרון הוא עידוד והרחבת מידע לציבור למתן שירותים דיגיטליים מול מסודות בנקים ומשרדי הממשלה ומוסדות ממשלתיות ופרטיות נוספות .

פירוט היוזמה

הניסיון של הארגון

פרויקטים של הארגון

ליצירת קשר