קורסים והכשרות היברידיים לאורינות דיגיטלית בקרב החברה החרדית בישראל

תקשוב המאה ה-21 בע"מ

הרעיון

אספקת מענה שלם ומקיף להכשרות לאורינות דיגיטלית בקרב החברה החרדית.
לתקשוב המאה ה-21 ניסיון מוכח במתן שירותי הדרכה ותמיכה מרחוק ומקרוב לאוכלוסיות מיוחדות.
הרעיון שלנו כולל :
הכשרות וקורסים לאורינות דיגיטלית עם תמיכה טכנית שוטפת ורציפה ולכשיתאפשר לשלב קורסים וסדנאות פרונטליות (Blended learning).
הקמת קהילה למשתתפים בהדרכות כחלק מתהליך הלמידה.
הקהילה תרכז ותתווך מידע רלוונטי לרבות: מדריכים לשימוש בכלים דיגיטליים, בנקאות מקוונת, איתור מידע מיצוי זכויות וקשר עם הרשויות הרלוונטיות, הדרכה וקישור לקורסים של ישראל דיגיטלית (קמפוס IL) , קישור ותיווך הרצאות ומאמרים רלוונטיים לאופי האוכלוסייה.

הקהילה תספק מענה מקיף לתמיכה בהפעלה וכניסה לאתרים הרלוונטיים.
לסיכום: הרעיון המוצע כולל הכשרות וקורסים מרחוק, ליווי צמוד באמצעות מרכז תמיכה, פורטל ייעודי וקהילה פעילה ורלוונטית לאוכלוסיה לחברה החרדית .

פירוט היוזמה

הניסיון של הארגון

פרויקטים של הארגון

ליצירת קשר