סיראג׳ חקידום הייטק בחברה הבדואית

סיראג׳ לקידום הייטק בחברה הבדואית

הרעיון

חשיפה והיכרות בגיל מוקדם לתחום ההייטק מאפשר לצעירים לבחור בתחום על מנת להשתלב בו בעתיד.לכן, אנו מקימיים סדרה של הרצאות וביקורים לחברות הייטק עולמויות לתלמידי תיכון מהחברה הבדואית בנגב.

פירוט היוזמה

הניסיון של הארגון

פרויקטים של הארגון

ליצירת קשר