נגישות מעבר למגבלה

בית איזי שפירא מרכז סינדיאן

הרעיון

להנגיש את המדיה הדיגיטלית לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית באמצעות סרטוני הדרכה קצרים בערבית מונגשים לאנשים עם מוגבלות שכלית, לקויי שמיעה ולקויי ראיה .

פירוט היוזמה

הניסיון של הארגון

פרויקטים של הארגון

ליצירת קשר