ושננתם לבניך

קנין יוסף

הרעיון

מתן העשרה פרטנית לתלמידים על ידי מורים פרטיים, ובאופן מקוון.

פירוט היוזמה

הניסיון של הארגון

פרויקטים של הארגון

ליצירת קשר