הדרן-לומדעת, מכשירים חכמים 'מוגנים'

לומדעת טכנולוגיות יזמות ומסחר בע"מ

הרעיון

השימוש במגוון המכשירים החכמים פשט בכל המגזרים. הפעולות הבסיסיות ביותר מבוססות על גישה לתקשורת מקוונת.
במגזר הערבי והחרדי החשש המוצדק של חשיפה לתכנים בעייתיים מעכבת את השימוש בכלים חיוניים אלו. המציאות מחייבת ודורשת באופן מיידי ומהיר דרכים חדשניות שיגרמו למגזרים האמורים להשתלב ולקבל את המציאות.
מעבר למגבלות הקבלה של הפתרונות, האוריינטציה של הקהל הזה לטכנולגיה בכלל ולטכנולוגיה חכמה ומתקדמת רחוקה מאוד וגורמת לריחוק גדול עוד יותר ממה שקורה בקהל הישראלי הכללי. בעוד המשתמש המצוי נתקל בבעיה שהוא לא יודע לפתור, הנגישות לפתרונות באינטרנט זמינים לו, וכל ידיד או קרוב יכול לעזור בפתרון. מה שאין כן במגזר המדובר השימוש קטן משמעותית מהקהילה הכללית, ומתקשה לקבל שימוש בטכנולוגיה, מעצם הריחוק ההכשרתי.
הרעיון הוא להביא לקידום הפתרון המאפשר את השימוש במרחב הדיגיטלי, ולקדם השתלבות ופיתוח פעולות ויישומים נחוצים כחלק טבעי מחיינו.
הרעיון כולל: 1. הטמעה תודעתית ביכולת לשמור על הכללים הקהילתיים ובמקביל להיעזר בטכנולוגיה. 2.הקמת מוקד תמיכה הכשרה ולמידה. 3. שרות והתאמה לכלל הציבור בקהל היעד תוך שימוש בכלים ובמכשירים החכמים.

פירוט היוזמה

הניסיון של הארגון

פרויקטים של הארגון

ליצירת קשר