בית ספר מקוון

הציבור החרדי ממלכתי

הרעיון

הפעלת בית ספר לילדים וילדות חרדים, כהשלמת פערים בתחומי הליבה

פירוט היוזמה

הניסיון של הארגון

פרויקטים של הארגון

ליצירת קשר