ביה"ס דיגיטלי לאוכלוסיית צמי"ד

מנהל קהילתי אשכולות-שמואל הנביא

הרעיון

שימור הרצף הלימודי, החינוכי והריגשי באמצעות מפגשים דיגיטלים עם אנשי המקצוע מהמוסד/הגוף החינוכי,
מפגשים אלו ייצרו שימור וקידום הלמידה באמצעות זום, בנוסף תינתן גישת כניסה לאפליקציות מתחום הלמידה והטיפול כגון: שיטות קריאה, תרגולי הגייה-לקלינאיות תיקשורת, משחקי פעילות תגובה -להפרעות תיקשורת, תרגולים פרא רפואיים כגון פיזיו תרפיה וריפוי בעיסוק,
- רעיון נוסף הוא פיתוח אפליקציות של שיח עם האוכלוסיה האוטיסטית באמצעות תומכי תיקשורת כגון לוחות תיקשורת ,כדי לעודד שיח, הבעה ולמידה,
- הכשרות תעסוקתיות לבוגרים עם מוגבלויות +ליווי של איש מקצוע לתיווך התכנים,

פירוט היוזמה

הניסיון של הארגון

פרויקטים של הארגון

ליצירת קשר