5 בספטמבר

פורום רשויות - מטה ישראל דיגיטלית

מטה ישראל דיגיטלית
מטרות המפגש

מיסוד פורום הרשויות במסגרת המינהלת כתשתית מקצועית לעבודה ברשויות וקידום המשימה ברמה הלאומית

1

העמקת היכרות עם תחום "אוריינות דיגיטלית", תיאוריה ופרקטיקה.

2

הכרות הדדית של שתי הרשויות

3

העמקה בעולם תוכן רוחבי של המינהלת: מדידה והערכה של המיזם וזום אין על החברה הערבית

4

לו"ז
מסמכים לקראת המפגש
מיקום המפגש
ירושלים