4 בספטמבר

פורום רשויות - ירושלים

ירושלים
מטרות המפגש

מיסוד פורום הרשויות במסגרת המינהלת כתשתית מקצועית לעבודה ברשויות וקידום המשימה ברמה הלאומית

1.

העמקת היכרות עם תחום "אוריינות דיגיטלית", תיאוריה ופרקטיקה.

2.

הכרות הדדית של שתי הרשויות .

3.

העמקה בעולם תוכן רוחבי של המינהלת: מדידה והערכה של המיזם וזום אין על החברה הערבית

4

לו"ז
מסמכים לקראת המפגש
מיקום המפגש
ירושלים