PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

תכנית האוריינות הדיגיטלית לחברה הערבית

חברת טאסק 2016

הצגת נתונים על מצב האוריינות של החברה הערבית ודרכי יישום ברמה האסטרטגית לקידום