PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

תכנית האוריינות הדיגיטלית לחברה החרדית

חברת טאסק 2016

הצגת נתונים על מצב האוריינות של החברה החרדית ודרכי יישום ברמה האסטרטגית לקידום