PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

שירות ממשלתי בימי קורונה - איך עושים את זה מהר ונכון

מטה ישראל דיגיטלית 2020

הצעות פרקטיות למתן שירות דיגיטלי בימי משבר, כתחליף לשירות פרונטלי מול פקיד