PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

סקירה השוואתית של מודלים מהעולם

הג'וינט-אלכא 2019

סקירת פרויקטים ומודלים של התערבות בקידום אוריינות דיגיטלית מהעולם