PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

סקירה בינלאומית לקידום הדיגיטל בעולם

חברת טאסק 2016

בנצמארק בין מספר מדינות שמקדמות אוריינות דיגיטלית