PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

סיכום פעילות מינהלת קהילות דיגיטליות לשנת 2019

הג'וינט-אלכא 2020

סיכום הפעולות המרכזיות שנעשו על ידי מינהלת קהילות דיגיטליות בג'וינט-אלכא וכן פירוט של הפעולות לשנת 2020