PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

מתווה למדידה והערכת מיזם קהילות דיגיטליות

קיימא והג'וינט-אלכא 2019

מתווה עבודה ראשוני לתהליך וצורת עבודה של מדידה והערכה למיזם