PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

משימת בית למועמדים לתפקיד מנהל מיזם קהילות דיגיטליות ברשות

ג'וינט אלכא ומטה ישראל דיגיטלית 2020