PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

מחקר לקידום האוריינות הדיגיטלית בחברה החרדית

מעוז 2018

מחקר והמלצות לפעולה לקידום האוריינות בחברה החרדית