PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

מודל הפעלת מיזם קהילות דיגיטליות והמלצות למדידה והערכת המיזם

חברת טאסק 2018

המלצות למודל הפעלה של המיזם וכן איך יראה מערך המדידה והערכה