PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

מדריך לשימוש בזום בערבית

ג'וינט אלכא 2020

מדריך קצר למורים/ עובדי רשויות ואזרחים על שימוש בזום בשפה הערבית