PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

התכנית הדיגיטלית הלאומית של ישראל

מטה ישראל דיגיטלית 2017

תכנית על של מדינת ישראל בתחום הדיגיטל