לצפייה במסך מלא והורדה

הצגת מתודלוגיה וכלי מדידה והערכה

ג'וינט אלכא וחברת קיימא 2020