PDF download button

לצפייה במסך מלא והורדה

בקשת מענק לעסקים לתקופת הקורונה מתורגם לשפה הערבית

מרכז עטא 2020

הסבר על תהליך בקשת המענק לעסקים