קול קורא

לשיתוף וליצירת מאגר של יוזמות חדשניות לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב החברה החרדית והערבית

קול קורא לכלל הגורמים העוסקים בקידום אוריינות דיגיטלית בקרב החברה החרדית והחברה הערבית בישראל להגיש הצעות ורעיונות לקידום ולפיתוח של פתרונות, מודלים ומיזמים חדשניים להקניית מיומנויות וכישורים דיגיטליים ולהנגשה של כלים דיגיטליים לאוכלוסייה החרדית והערבית

כ-16% מאוכלוסיית ישראל בגילאי 20 ומעלה אינה משתמשת באינטרנט, ואינה נהנית מהתועלות שטכנולוגיה ודיגיטציה מייצרות עבור איכות החיים. מדובר בכמיליון איש ואישה אשר אינם מחזיקים בידיעת ה"קרוא וכתוב" של המאה ה- 21 וכתוצאה מכך מתקשים לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם -ברמה האישית, הקהילתית וברמה הכלל משקית. לחומרי רקע נוספים ניתן למצוא כאן ו בספריית הידע באתר.

משמעויות אלה התחדדו אך לאחרונה: נגיף הקורונה שפרץ במדינתנו ומדיניות הבידוד החברתי שהושתה בעקבותיו, יצרו מציאות חדשה, כאשר האפיק הדיגיטלי הפך להיות בחלק גדול מהמקרים האופציה היחידה לקבלת שירותים, למיצוי זכויות ואף ליצירת קשר עם העולם שמחוץ למרחב הפרטי או המשפחתי. מציאות זו, פגעה במיוחד במי שאינם אוריינים דיגיטלית. נסיבות אלה מדגישות את הצורך, הן בשגרה והן בעתות חירום, בקידומן של תכניות רחבות ומקיפות לצמצום הפערים באוריינות דיגיטלית, המותאמות לקהלי היעד במונחים של זיהוי החסמים הייחודיים, המוטיבציות המרכזיות והתנאים להצלחת פרויקטים ותכניות בתחום זה.

ואמנם, התכנית הלאומית לקידום אוריינות דיגיטלית  מבית היוצר של מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" מקדמת בשנים האחרונות פרויקטים לצמצום הפער באוריינות דיגיטלית, בעיקר בקרב שלוש אוכלוסיות המצויות במוקד הפער הדיגיטלי: האוכלוסיה החרדית, האוכלוסיה הערבית ואוכלוסיית האזרחים הותיקים. יעדי הפעילות העיקריים של התכנית הם: עלייה בהיקף ובמגוון השימושים הנעשים באפיקים דיגיטליים (בתחומי חיים מגוונים) וכן עלייה באיכות ובעומק השימושים הנעשים באינטרנט, כל זאת לטובת שיפור באיכות החיים של אוכלוסיית המיקוד. 

בימים אלו, מתגבשת במטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" ובג'וינט אלכא תכנית להרחבת הפעילות לקידום אוריינות דיגיטלית בחברה החרדית והערבית. במסגרת זו, מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" בשיתוף עם ג'וינט -אלכא מזמינים יזמים מכל קצוות הקשת - עמותות, חברות ועצמאים, העוסקים בקידום אוריינות דיגיטלית בקרב האוכלוסייה החרדית והערבית להגיש הצעות ורעיונות לקידום ולפיתוח פתרונות, מודלים ומיזמים חדשניים להקניית מיומנויות וכישורים דיגיטליים ולהנגשה של כלים דיגיטליים לאוכלוסייה זו. 

מטרת פנייה זו היא בניית מאגר של יוזמות, מודלים, תהליכים, שיטות ופרויקטים בתחום קידום האוריינות הדיגיטלית, ובחינה קונספטואלית ויישומית שלהם. 

מובהר, כי כל ההצעות יועברו אל מפעילי התכנית הלאומית לאוריינות דיגיטלית ואין כל התחייבות כי ייעשה שימוש כלשהו בהצעות למיזמים שיתקבלו, וממילא גם אין כל התחייבות לפעול למול מציע כזה או אחר. לא ייעשה שימוש מסחרי במידע של מציע ללא קבלת הסכמתו. לא ניתן להציע יוזמות באופן אנונימי. 

פרטיותכם חשובה לנו. המאגר לשימוש מטה ישראל דיגיטלית, הג'וינט ולרשויות השותפות למיזם בלבד. 

גופים המעוניינים לקחת חלק, מוזמנים למלא את השאלון. 

לפניות ושאלות ניתן לפנות במייל הבא: avigdorra@jdc.org

תאריך אחרון להגשה: 31.7.2020

לשאלון
 

פרטי איש/ת קשר

noun_required_1371257.png

שם איש/ת קשר

noun_required_1371257.png

כתובת דוא"ל

noun_required_1371257.png

טלפון

פרטי היוזמה

noun_required_1371257.png

שם היוזמה

noun_required_1371257.png

מהו הרעיון?

noun_required_1371257.png

פירוט פעולות וסל השירותים המוצע

noun_required_1371257.png

באיזה אופן המענה מקדם אוריינות דיגיטלית?

noun_required_1371257.png

מהן הפעולות למדידת אפקטיביות היוזמה?

האם המיזם מקומי או ארצי?

קהל היעד (שדה חובה)

noun_required_1371257.png

פירוט על קהלי היעד (גיל, מין)

noun_required_1371257.png

היקף מוטבים פוטנציאלי לפרויקט

noun_required_1371257.png

פירוט עלויות

מידע על הארגון

noun_required_1371257.png

שם הארגון

noun_required_1371257.png

עיר (משרד ראשי)

כתובת אתר / פייסבוק

noun_required_1371257.png

מטרת הארגון

noun_required_1371257.png

דוגמאות לפרוייקטים קיימים בארגון

noun_required_1371257.png

פעולות מרכזיות

noun_required_1371257.png

מספר משתתפים בכל הפעילויות

מספר עובדים ומתנדבים

מהו הניסיון הרלוונטי של הארגון לאתגר המוצע

מה היחודיות בפתרון שלכם לצמצום הפער באוריינות דיגיטלית?

מידע נוסף:

מסמכים נוספים ניתן לשלוח למייל: avigdorra@jdc.org

הטופס נשלח בהצלחה!
שליחת הטופס