קול קורא

לשיתוף ויצירת מאגר של יוזמות חדשניות לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב החברה החרדית והערבית

שבוע אחרון להגשה 31.7