מיזם "קהילות דיגיטליות"

האתגר

 

כ 16% מאוכלוסיית ישראל בגילאי 18 ומעלה חסרת אוריינות דיגיטלית, כלומר אינה משתמשת באינטרנט, ואינה נהנית מהתועלות שטכנולוגיה ודיגיטציה מייצרות עבור איכות החיים. מדובר בכמיליון איש ואישה אשר לא רכשו את ידיעת ה"קרוא וכתוב" של המאה ה-21 וכתוצאה מכך מתקשים  לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם. מדובר בעיקר בשלוש האוכלוסיות הבאות: חרדים, ערבים ואזרחים ותיקים.

לטובת צמצום הפער הדיגיטלי, מתוך מטרה לאפשר לאוכלוסיות הנ"ל שיפור באיכות חייהן, מטה ישראל דיגיטלית פיתח שורה של מיזמים ומאמצים, הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית. מיזם קהילות דיגיטליות הוא אחד ממיזמי הליבה.

מיזם זה  יפעל וימומש ברמה העירונית והקהילתית מתוך הכרה ביתרונות הרבים של התא היסודי הזה, כגון הנהגה מקומית וקהילתית מובילה, אחריות קהילתית ותרומה לקהילה, ניצול תשתיות קיימות שמאפשרות חיבור לאינטרנט, וסנכרון המשאבים שיש בכל עיר כדי למצות את הפוטנציאל הקיים בשילובם. אנחנו מבקשים להגיע לאוכלוסיות הללו במקום בו הן נמצאות, במרחב המוניציפלי בו הן מתגוררות ולסייע להם לצמצם את הפער הדיגיטלי לטובת שיפור באיכות חייהם.

קהילה מצמצמת פער דיגיטלי

 

מיזם קהילות דיגיטליות הינו ריכוז מאמץ תלת-מגזרי מקומי לצמצום פערים דיגיטליים ברשות המקומית  וממוקד באוכלוסיות ספציפיות,  באמצעות הקניית מיומנויות דיגיטליות במגוון תחומי חיים. המיזם ממקד  "מאמץ 360" המכליל את כלל השחקנים הקהילתיים  הרלבנטיים אשר בכוחם לסייע בצמצום הפער הדיגיטלי (רשות מקומית, עסקים, ארגוני מגזר שלישי, אקדמיה ועוד) של האוכלוסייה.

המיזם  יכלול מגוון תכניות, פעילויות והכשרות ייעודיות שמטרתן שיפור המיומנויות הדיגיטליות באחד או יותר מתחומי החיים הרלוונטיים אשר יתוארו בהמשך. בהקשר זה יש להדגיש כי מיומנויות דיגיטליות אינן בעלות ערך או חשיבות לכשעצמן, אלא רק בהקשר של מתן כלים ואפשרויות בתחום חיים כלשהו כדג': מיומנויות דיגיטליות בשרות תעסוקה, בריאות, מיצוי זכויות, פיננסים, פנאי, אי לכך, אין  מטרת המיזם להכשיר אוכלוסיות באוריינות דיגיטליות גרידא, אלא להכשיר אותם במיומנויות דיגיטליות יישומיות.

מהי אוריינות דיגיטלית?

 

אוריינות דיגיטלית מוגדרת כסט היכולות והמיומנויות המאפשר לאדם להתנהל באפקטיביות בסביבה דיגיטלית. מעבר ליכולת להפעיל באופן בסיסי ציוד קצה דוגמת מחשב אישי או טלפון חכם, אוריינות דיגיטלית מקיפה ארבע מיומנויות-על:

פתרון בעיות
עריכת עסקאות
תקשור
ניהול מידע

פתרון בעיות

עריכת עסקאות

תקשור

תקשור, מגע, שיתוף פעולה, שיתוף וחבירה לאחרים תוך הפגנת הרגלים בטוחים

ניהול מידע

כאמור, חוסר במיומנויות אלו מוביל להדרה דיגיטלית – אי לקיחת חלק בפעילויות או שירותים המוצעים באופן דיגיטלי, על-פי רוב ברשת האינטרנט. הדרה דיגיטלית באה לידי ביטוי במספר תחומי חיים שונים:

 

 1. תעסוקה – חוסר באוריינות דיגיטלית בסיסית מגביל באופן משמעותי את אפשרויות התעסוקה, ומוביל לפריון נמוך

 2. צרכנות – אוריינות דיגיטלית בסיסית הינה הכרחית למתן גישה למוצרים ושירותים המוצעים באופן מקוון, ומאפשרת צרכנות נבונה בזכות שימוש בכלים להשוואת מוצרים ומחירים

 3. פיננסים - חוסר במיומנויות דיגיטליות מגביל ביצוע פעולות בנקאיות בערוצים ישירים ועלול למנוע שימוש בכלים פיננסיים דיגיטליים (יישומי תשלומים, ניהול חשבון וכו') אשר חשיבותם הולכת גוברת

 4. חברה ותקשורת – חוסר במיומנויות דיגיטליות בא לידי ביטוי בהדרה מערוצי תקשורת מקוונים דוגמת דואר אלקטרוני או יישומי תקשורת לטלפון החכם, כמו-גם בחוסר לקיחת חלק במדיה חברתית ורשתות חברתיות

 5. אזרחות ומיצוי זכויות – אוריינות דיגיטלית בסיסית נדרשת לצורך גישה לשירותים ציבוריים דיגיטליים, התנהלות מול מוסדות המדינה ומיצוי זכויות

 6. בריאות – אוריינות דיגיטלית בסיסית מאפשרת גישה לספקי בריאות באמצעות ערוצים מקוונים, ומאפשרת גישה למקורות מידע ומדיה רלוונטית לאורח חיים בריא 

 7. פנאי ובידור - חוסר במיומנויות דיגיטליות מוביל להדרה ממגוון ערוצי פנאי, תרבות ובידור המוצעים ברשת

עיקרי המיזם

 

הרשות המקומית, בהתאם לצרכים הייחודיים של התושבים, תגדיר את תחומי החיים אותם היא מבקשת לקדם במסגרת המיזם, מתוך רשימת תחומי החיים דלעיל:

חברה פנאי וידור

חברה, פנאי ובידור

צרכנות בריאות פיננסים ואזרחות

צרכנות, בריאות, פיננסים ואזרחות

תעסוקה

תעסוקה

​​תחומי החיים שתבחר הרשות לקדם, יוצאו לפועל  דרך סל פעולות ופרויקטים נבחרים מתוך סל של 3 משפחות פעילות אפשריות:

קורסים במרכזים קהילתיים להכשרה בסיסית:

קורסים והכשרות במיקוד באחד או יותר מתחומי החיים הרלוונטיים -  הקניית יכולות בדגש חברתי, צרכני או תעסוקתי. ההכשרות יותאמו להעברת תוכן בסיסי- הכרת ציוד קצה, שימוש ברשת וגלישה בטוחה. כך למשל:

 • קורסים להכשרת אוריינות דיגיטלית בסיסית ורכישת מיומנויות צרכניות וחברתיות

 • קורסים להכשרת אוריינות דיגיטלית בסיסית ורכישת מימנויות בסיסיות במיקוד תעסוקתי

 

סל 2
סל 1
סל 1
סל 2
סל 3
סל 3

מודל ההפעלה: חלוקת אחריות ובעלי תפקיד

 

את המיזם בכל רשות מקומית יוביל פרוייקטור, מנהל מיזם קהילות דיגיטליות ברשות, בתמיכת נציגים מהרשות המקומית וממפעיל חיצוני שייבחר ע"י הרשות (שמאפייניו יפורטו בהמשך).

בנוסף, יעמיד מטה ישראל דיגיטלית מינהלת, מינהלת קהילות דיגיטליות, אשר תורכב מנציגי מטה "ישראל דיגיטלית" וג'וינט ישראל-אלכא, תישא באחריות לתכנון, ניהול ופיקוח על המיזם ברמה הלאומית.

השחקנים העיקריים בכינון וניהול המיזם

במסגרת הפיילוט שיתקיים במספר רשויות בארץ, אנו בוחנים מודלי הפעלה שונים: פעילות באמצעות ישירה של הרשות או באמצעות מפעיל חיצוני.  בהתאם לצרכים נגבש את מודל ההפעלה של המיזם שיתקיים ברשויות נוספות שיצטרפו בהמשך.

 1. גרעין ניהול המיזם ברשות המקומית – גרעין ההנהלה של הפרויקט ברמה המקומית, האחראי על הקמת והפעלת המיזם בתחום הרשות ועל הקצאה וניהול המשאבים הנדרשים.

 2. מפעיל חיצוני – גוף חיצוני, שנבחר ע"י כל רשות מקומית בהתאם לקריטריונים שהוגדרו ע"י מנהלת "קהילות דיגיטליות", השותף לאחריות על פיתוח המיזם ברמה המקומית והוצאתו לפועל.

 3. מנהלת "קהילות דיגיטליות" – מטה לאומי מטעם "ישראל דיגיטלית" והג'וינט, המרכז את פעילות הפרויקט ברמה הלאומית ואחראי על ניהול, ליווי הרשויות ומדידת האימפקט של המיזם. 

 

מנהלת קהילות דיגיטליות

מנהלת "קהילות דיגיטליות"

ניהול-על, ליווי הרשויות ותכנון, הערכה ומדידה

מטה ישראל דיגיטלית

מטה "ישראל דיגיטלית"

תקצוב המיזם, התווית מדיניות וקידום תהליכים ברמה הלאומית

פעילות קהילות דיגיטליות ברשות המקומית
מפעיל חיצוני לביצוע הפרוייקט
הרשות המקומית

מפעיל חיצוני

ביצוע

רשות מקומית

קישור מקומי

 

מה המנהלת מספקת לרשויות

הערכה ומדידה

פיתוח ידע

ליווי

 • פיתוח והכוונת עבודות הרשויות המקומיות , לרבות ליווי מנהלי המיזמים המקומיים

 • פורום מנהלי קהילה בין רשותי ולמידה משותפת - מפגשים אחת לרבעון ליום מרוכז הכולל סיורים, הרצאות בתחום, שיתוף ידע ויצירת פיתוחים חדשים בתחום.

 • חיבור לשחקנים נוספים בתחום האוריינות – משרדי ממשלה, חברות עסקיות וארגוני מגזר שלישי

 • ליווי בהליך מיון למנהל קהילה ברשויות וחפיפה למנהלי הקהילה והצוות שיבחר.

 • פיתוח ידע בתחום האוריינות הדיגיטלית הכולל סקירות בינלאומיות, בסט פרקטיסט

 • כלי עבודה הכוללים שיטות עבודה, הליכי שיתוף ציבור, התקשרויות

 • כלי דיגיטלי המאגם את כלל שיטות וכלי העבודה

 • מחקר התנהגותי בחברה החרדית הכולל ניסוי בשטח וממצאים

 • מדריך הפעלה ברשות וכלי לאפיון הרשות

 • פיתוח תפיסה הערכה ומדידה למיזם ברמת האזרח, הרשות והמדינה

 • כלי מדידה והערכה אחידים לכלל הרשויות והספקים

 • איגום דאטה ממקורות חיצוניים לבדיקת אימפקט

 • מחקר מבוסס כלכלה התנהגותית

 

שותפות ומעורבות הרשות במיזם

 • שיתוף בדאטה מהרשויות וגופים מפעילים

 • השתתפות בפורום מנהלי קהילה

 • שיתוף ידע הנצבר במהלך הפעלת המיזם

 • פגישת עבודה חודשית עם הפרויקטור, מנהל מינהלת קהילות דיגיטליות וראש תחום אוריינות דיגיטלית.